Pyetësori ISA 2023

Increasing Self-Awareness

(Vetëvlerësimi i rrezikut)

icona_sondaggio_1

Mbush pyetësorin ISA në çdo pjesë të tij, duke lexuar me vëmendje gjithëshka është shkruar. Lexo edhe udhëzuesin që shoqëron ISA-n.

Për të patur një kuadër komplet të gjendjes, përgjigju mbi bazën e eksperiencës tënde, në mënyrë autentike. Nuk ka përgjigje të drejta apo përgjigje të gabuara. Përgjigjet ngelen private e shërbejnë për të kuptuar më mirë atë që po ndodh rreth teje e çfarë të bësh konkretisht.

Online

Mbasi të jesh përgjigjur të gjitha pyetjeve,
do kesh një rezultat që do të ndihmoj për të kuptuar më mirë gjendjen tënde.