Pyetësori ISA 2023

Increasing Self-Awareness

(Vetëvlerësimi i rrezikut)

    • 1 Pjesa 1
    • 2 Pjesa 2
    • 3 Pjesa 3
    • 4 Pjesa 4
    Pyetjet i referohen partnerit ose ish partnerit tënd që ushtron ose ka përdorur dhunë ndaj teje. Për partner ose ish partner kuptohet njeriu me të cilin ke ose ke pasur një lidhje intime (burri, i fejuari, bashkëjetuesi, por edhe ai që me të cilin ke një lidhje jashtëmartesore ose një partner i rastit).