Kwestionariusz ISA 2023

Increasing Self-Awareness

(Samoocena ryzyka)

    • 1Część 1
    • 2Część 2
    • 3Część 3
    • 4Część 4
    Pytania odnoszą się do partnera lub byłego partnera który stosuje lub stosował wobec Ciebie przemoc. Przez partnera (lub byłego partnera) rozumie się osobę, z którą jesteś lub byłaś w intymnym związku (mąż, narzeczony, konkubent, ale także ktoś, z kim masz związek pozamałżeński lub przypadkowy partner).