icona_sondaggio_1

Instrukcja ISA i kwestionariusz ISA do samooceny ryzyka recydywy zostały wprowadzone we Włoszech przez Differenza Donna w ramach Projektu Daphne w 2008 roku. 

Dzięki europejskiemu projektowi FuTuRE (Fostering Tools of Resilience and Emersion of GBV with intersectional perspective), w 2023 r. Differenza Donna zaktualizowała Instrukcję i kwestionariusz ISA, aby uwzględnić najnowsze ewolucje w przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet w związkach intymnych, a także różnorodne formy przemocy i dyskryminacji, na które mogą być narażone kobiety. Instrukcja i kwestionariusz ISA są teraz dostępne w formie cyfrowej i drukowanej, zostały przetłumaczone na 15 języków oraz na alternatywne i wspomagające metody komunikacji.

Przemoc na tle płciowym wobec kobiet jest uznawana przez Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwaną dalej Konwencją Stambulską) za naruszenie praw człowieka i "przejaw historycznie nierównych stosunków władzy między płciami, które doprowadziły do dominacji i dyskryminacji kobiet przez mężczyzn i uniemożliwiły ich pełną emancypację".
Kobiety ze wszystkich środowisk i poziomów kulturowych w każdym kraju na świecie mogą być narażone na przemoc i jej doświadczać. Zjawisko to jest bardzo powszechne, nawet jeśli jego prawdziwy wymiar jest nieznany.
Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy wobec kobiet ze względu na płeć jest tak zwana przemoc domowa, która oznacza wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub w gospodarstwie domowym, lub między obecnymi lub byłymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca dzieli lub dzielił to samo miejsce zamieszkania z ofiarą (Konwencja Stambulska, art. 3).
Przemoc, której doświadczają kobiety w związkach intymnych i której sprawcami są ich partnerzy lub byli partnerzy, jest wszechobecną formą przemocy, która niszczy uczucia miłości, zaufania i poczucia własnej wartości, co ma poważne negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Kobietom trudno jest natychmiast rozpoznać przemoc, zwłaszcza przemoc w jej najbardziej ukrytych formach, a wiele zachowań przemocowych jest minimalizowanych, normalizowanych i usprawiedliwianych ze względu na powszechną społeczną akceptację przemocy. Rozpoznanie przemocy jest kluczowe, aby móc ją zidentyfikować i nazwać, a także określić czynniki, które ją charakteryzują i zapobiec jej eskalacji.
Kiedy przemoc jest maskowana dobrostanem rzekomego zakochania się, bezpieczeństwem, jakie zapewnia związek, lub gdy oddziałuje presja społeczna, kulturowa, religijna lub rodzinna, rozpoznanie przemocy jako takiej może być jeszcze trudniejsze.
Kluczowe znaczenie mają świadomość, prośba o pomoc i wsparcie.  Ale jak?
Ta krótka instrukcja i kwestionariusz ISA, który można wypełnić samodzielnie, mogą okazać Ci się pomocne.

ISA to skrót od Increasing Self Awareness, tj. zwiększenie samoświadomości w stosunku do dynamiki przemocy.

ISA jest przydatny do zrozumienia:

- co dzieje się w obecnym związku (z partnerem) lub w poprzednim związku (z byłym partnerem), o czym nie możesz swobodnie decydować;
- jaki jest poziom ryzyka, że Twój partner lub były partner ponownie dopuści się wobec Ciebie przemocy i czy należy szukać pomocy lub kontynuować aktywowaną ścieżkę wsparcia.