Ang talatanungan ng ISA 2023

Pagtaas ng Pansariling Kamalayan

(Pagsusuri sa Sarili sa Panganib)

icona_sondaggio_1

Sagutan ang talatanungan ISA sa kabuuan nito, maingat na basahin ang lahat ng nakasulat. Maaari mo itong sagutan online o sa papel. Basahin din ang manwal na kasama ng ISA.

Upang makakuha ng isang kumpletong larawan sa sitwasyon, tumugon ayon sa iyong karanasan, sa isang tapat na paraan. Walang tama o mali sa mga sagot. Ang mga sagot ay nananatiling lihim at gagamitin lamang upang higit na maunawaan kung ano ang nangyayari at kung ano ang kongkretong mga gagawin sa iyo.

Sa Online

Kapag nasagot mo na ang lahat ng katanungan,
magkakaroon ng resulta na makakatulong sa iyo para mas maunawaan ang iyong sitwasyon.