icona_sondaggio_1

Manualul ISA și chestionarul ISA pentru autoevaluarea riscului și reapariția acestuia au fot introduse în Italia de către Differenza Donna pin intermediul unui Proiect Daphne din anul 2008.

Cu ajutorul proiectului European FuTuRE(Fostering Tools of Resilience and Emersion of GVB with intersectional perspective), în anul 2023 Differenza Donna a îmbunătățit chestionarul ISA, luând în considerare evoluția precentă a violenței masculine asupra  femeilor din punctul de vedere al relațiilor intime ale cestora, dar și a multiplelor forme de violență discriminatorie la care femeile pot fi expuse. Manualul și chestionarul ISA sunt disponibile atât în format digital cât și imprimate pe hârtie și sunt traduse în 15 limbi, în Comunicare Lărgită Alternativă și Facilitată.

Violența de gen asupra femeilor este recunoscută de către Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și a violenței domestice (în consecință Convenția de la Istambul ), aceasta fiind considerată un viol asupra  drepturilor omului  și ” din punct de vedere istoric o manifestare a raporturilor de forță inegală între sexe, care a condus la fenomenul de dominare și discriminare a femeilor de către bărbați împiedicând astfel deplina emancipare a cestora”.
Pot  fi expuse actului de violență femei care aparțin tuturor păturilor sociale  indiferent de nivelul cultural al țării de proveniență, acest fenomen fiind prezent în toate țările lumii.
Forma cea mai răspândită  a violenței de gen față de femei este așa numita violență domestică,  expresie care desemnează toate faptele violenței fizice,  sexuale,  psihologice  și economice care se verifică  în nucleul familiei sau între patrenerii actuali sau foști, indiferent dacă autorul faptelor împarte sau nu același domiciliu cu cel al victimei (Convenția de la Istambul,  Art.3)
Violența suferită de către femei în relațiile intime și comisă de către actualii sau foștii parteneri este o forma de violență foarte întâlnită care distruge sentimentul de dragoste, încredere și autostimă, cu importante consecințe asupra sănătății fizice și psihologice.
Pentru femei este dificil să recunoască  imediat violența,  în special pe cea exercitată  în formele ei cele mai ascunse,  și multe comportamente violente sunt minimalizate, normalizate și justificate,  datorită  fenomenului social difuz de acceptare a violenței.  Recunoașterea violenței este fundamentală pentru a o putea identifica și pentru a-i putea da un  nume, pentru identificarea factorilor ce o caracterizează  și pentru prevenirea răspândirii acesteia.
Când violența este mascată de bunăstarea presupusei iubiri,  de siguranța pe care o relație o oferă când sunt prezente presiuni sociale,  culturale,  religioase sau familiare poate fi și mai dificil de recunoscut o  violență de acest gen.

Este fundamental să se conștientizeze și să se ceară ajutor și sprijin.  Dar cum?

Acest  ghid  rapid cât și chestionarul  ISA pe care le completezi, ar putea să te ajute. ISA   înseamnă   Increasing Self Awareness, adică creșterea gradului de conștientizare din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă.

ISA este folositor pentru a înțelege:

- ceea se se întâmplă în relația ta actuală (cu partenerul) sau în cea precedentă (cu fostul partener) și ca urmare nu simți că ai avea libertatea de a alege
- care este nivelul de violență la care ești supusă și pe care patrenerul sau fostul partener ar putea să-l comită și dacă consideri necesar să ceri ajutor sau să continui cu programul de suport pe care l-ai activat.